book.dadalo.pl

Społecznościowe czytanie i dzielenie się recenzjami książek.

Decentralized

Friendly

Anti-Corporate

BookWyrm logo

book.dadalo.pl to platforma społecznościowa NON-PROFIT i COMMUNITY DRIVEN przeznaczona do dzielenia się miłością do literatury. Znajduje się na serwerze dadalo.pl i jest częścią większej, federacyjnej sieci społecznościowej, dzięki czemu użytkownicy z różnych części świata mogą łączyć się, komunikować i dzielić swoimi doświadczeniami czytelniczymi.

Na Dadalo, czytelnicy mogą publikować szczegółowe recenzje książek, dzieląc się swoimi opiniami, spostrzeżeniami i interpretacjami. Dzięki temu inni użytkownicy mogą zyskać cenną perspektywę i zdecydować, czy dana książka może ich zainteresować. Ponadto, platforma umożliwia śledzenie postępów czytelniczych, co pomaga użytkownikom organizować swoje czytelnicze plany i cele.

Dadalo to miejsce, gdzie miłośnicy literatury mogą spotkać innych z podobnymi zainteresowaniami, wymieniać się poleceniami książek i rozmawiać o literaturze na różnych poziomach. To przestrzeń, gdzie każdy głos ma znaczenie, a każda książka ma szansę zostać zauważona i doceniona.

Przyłącz się do nas na Dadalo i odkrywaj nieznaną dotąd głębię literatury, dzieląc się swoimi doświadczeniami z czytelnikami z całego świata.

Code of Conduct

Regulamin Instancji Dadalo 1. **Wstęp** 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Dadalo, dostępnej pod adresem dadalo.pl. Korzystając z usługi, użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 1.2 Dadalo to platforma społecznościowa przeznaczona do dzielenia się recenzjami książek i śledzenia postępów czytelniczych. 2. **Zasady korzystania** 2.1 Użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat, aby korzystać z Dadalo. 2.2 Zakazuje się publikowania treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, naruszających prawa innych osób, wulgarnych, propagujących nienawiść, przemoc lub dyskryminację. 2.3 Użytkownik zobowiązuje się do szanowania praw autorskich i nie publikowania treści, do których nie posiada praw. 2.4 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści. 3. **Moderacja** 3.1 Moderacja ma prawo do usuwania treści niezgodnych z regulaminem oraz blokowania użytkowników łamiących regulamin. 3.2 Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji moderacji. 4. **Ochrona danych osobowych** 4.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 5. **Zmiany w regulaminie** 5.1 Administrator Dadalo ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach. 6. **Postanowienia końcowe** 6.1 Wszelkie spory wynikające z korzystania z usługi Dadalo będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. Proszę pamiętać, że powyższy regulamin jest tylko przykładem i może wymagać dostosowania do specyficznych wymogów i okoliczności Twojej strony. Zalecam skonsultowanie go z prawnikiem lub specjalistą ds. zgodności, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymogi prawne.